Verschijning van het methodiekhandboek “Haalbaar ouderschap”

Eindelijk is het zo ver… 6 juli 2020 verschijnt het boek dat ik 4 jaar geleden, onder leiding van prof. dr. Vanderfaeillie en dr. Van Holen, geschreven heb. Ik heb toen gedurende een jaar aan de Vrije Universiteit Brussel gewerkt. De bedoeling was dat ik een methodiek voor gezinshereniging in het kader van pleegzorg zou uitwerken. Sinds het afronden van dit project in juli 2017 is de methodiek uitvoerig getest door de pleegzorgbegeleiders van Pleegzorg Vlaanderen. Op basis van die ervaringen werd het handboek door Dominique Janssens en Femke Geers bijgeschaafd tot een praktisch werkinstrument, waarvoor mijn dank. Het resultaat is te lezen in “Haalbaar ouderschap”.

“Haalbaar ouderschap” beschrijft een praktijkgerichte methodiek voor hulpverleners in de residentiële jeugdhulpverlening of pleegzorg die een terugkeer naar huis van een geplaatst kind overwegen. Deze methodiek is geen strak protocol, maar maakt hulpverlening op maat mogelijk. 

Centraal staat een risicoclassificatie die alle beschermende en risicofactoren voor een geslaagde gezinshereniging onderzoekt en registreert. Ze gaat na of een gezinshereniging haalbaar is en geeft een beeld van de aspecten waarop gedurende de begeleiding gefocust moet worden. Het boek beschrijft verschillende hulpverleningsmodules. De verplichte modules richten zich op het vergroten van opvoedingsvaardigheden, het waarborgen van veiligheid, het verbeteren van de ouder-kindrelatie, het versterken van het sociaal netwerk en het vergroten van vaardigheden gericht op emotieregulatie. De facultatieve modules zijn gericht op het bieden van praktische hulp en het vergroten van praktische vaardigheden, het leren oplossen van problemen en vergroten van inzicht in cognities en het vergroten van sociale vaardigheden. De hulpverlener kan de facultatieve modules inzetten wanneer er nood aan is. Zo ontstaat hulpverlening op maat. 

Meer informatie? Contacteer mij gerust! Het boek kopen? Dat kan hier: https://aspeditions.be/nl-be/book/haalbaar-ouderschap/17898.htm