Werkwijze

Afspraak maken

Gesprekken gaan enkel door op afspraak, ik ben in de praktijk te Lochristi aanwezig op woensdag en vrijdag. Als je niet naar de praktijk kan of wil komen, bestaat er de mogelijkheid om online en telefonisch te werken. Je kan een afspraak maken via mail (psycholoog.potoms@gmail.com), via telefoon (+32 474 13 83 72) of via het contactformulier.

Gedurende therapiesessies wil ik mijn volledige aandacht aan het gesprek geven, mijn telefoon is dan ook uitgeschakeld. Het kan dus zeker gebeuren dat ik niet onmiddellijk opneem, spreek dan zeker een bericht in.

Ik zal steeds binnen de twee werkdagen op uw vraag reageren en je de eerstkomende vrije afspraak aanbieden.

Eerste gesprek

Tijdens een intakegesprek brengen we samen jouw situatie in kaart en stemmen we af waaraan jij wilt werken. Ik leg dan ook kort een aantal praktische zaken uit zoals het beroepsgeheim en we maken een praktische afspraken omtrent kostprijs en het niet opdagen op afspraken. Je kan me op dat moment ook meegeven bij welke mutualiteit je aangesloten bent zodat we de mogelijkheden op vlak van terugbetaling kunnen bekijken. Aan het einde van het gesprek bespreken we hoe het gesprek voor jou was en of je een vervolgafspraak wenst.

Vervolg van de therapie

Ik werk vanuit een oplossingsgericht cognitief en systemisch perspectief. Gedurende de therapie blijft de focus liggen op wat jij zelf wilt veranderen aan je situatie. Om die verandering mogelijk te maken zal ik me vooral richten op jouw mogelijkheden tot verandering. Therapie geeft je de kans om te zoeken naar je eigen sterktes – mogelijkheden tot veranderingen – en te leren hoe je deze kan gebruiken om dichter bij je idealen te komen. Door je sterktes in te zetten kan gekomen worden tot een blijvende verbetering van jouw klachten de je ook zelf in stand kan houden na het beëindigen van de therapie.

Beëindiging van de therapie

De beëindiging van de therapie gebeurt door het afbouwen van de frequentie van de sessies en vervolgens het stoppen van de sessies. Op die manier kan een eventuele terugval snel opgevangen worden en omgevormd worden tot een leermoment. Ook zal dit ervoor zorgen dat je zelf de verbetering van je klachten in stand zal kunnen houden.

Na de therapie

De deur van de praktijk blijft na het beëindigen van de therapie echter steeds open staan. Heb je het terug even moeilijk een maand, een jaar, vijf jaar, … na het beëindigen van de therapie? Neem gerust terug contact op voor een afspraak.