Terugbetaling

Sommige mutualiteiten voorzien (gedeeltelijke) terugbetaling, hieronder vind je een overzicht per mutualiteit. Om je te verzekeren van de correctheid van onderstaande informatie raad ik je aan zelf contact op te nemen met je mutualiteit.

Welke mutualiteiten?

Klik hieronder op jouw mutualiteit voor meer informatie over de terugbetaling van psychologische hulpverlening bij mij:

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Voor jongeren met recht op kindergeld wordt er 50% van het tarief terugbetaald met een maximum van €20 (verhoogde tegemoetkoming: €30) per sessie, dit voor maximaal 12 sessie per jaar.

Voor volwassenen wordt er 50% van het tarief terugbetaald met een maximum van €10 (verhoogde tegemoetkoming: €15) per sessie, dit voor maximaal 12 sessie per jaar.

Om terugbetaling van de Bond Moyson Oost-Vlaanderen te krijgen dient de begeleiding te gebeuren door een psycholoog of psychotherapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging erkend door Bond Moyson Oost-Vlaanderen. Een therapie bij mij geeft dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en dit binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over Bond Moyson Oost-Vlaanderen, klik hier.

Bond Moyson West-Vlaanderen

Voor jongeren met recht op kindergeld wordt er 50% van het tarief terugbetaald met een maximum van €20 (verhoogde tegemoetkoming: €30) per sessie, dit voor maximaal 12 sessie per jaar.

Voor volwassenen wordt er 50% van het tarief terugbetaald met een maximum van €10 (verhoogde tegemoetkoming: €15) per sessie, dit voor maximaal 12 sessie per jaar.

Om terugbetaling van de Bond Moyson West-Vlaanderen te krijgen dient de begeleiding te gebeuren door een psycholoog of psychotherapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging erkend door Bond Moyson West-Vlaanderen. Een therapie bij mij geeft dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en dit binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over Bond Moyson West-Vlaanderen, klik hier.

Christelijke Mutualiteit

Voor jongeren met recht op kindergeld wordt er 50% (verhoogde tegemoetkoming: 75%) van het tarief terugbetaald met een maximum van €30 (verhoogde tegemoetkoming: €45) per sessie, dit voor maximaal 24 sessie per persoon over het hele leven.

Voor volwassenen wordt er 50% (verhoogde tegemoetkoming: 75%) van het tarief terugbetaald met een maximum van €10 (verhoogde tegemoetkoming: €15) per sessie, dit voor maximaal 24 sessie per persoon over het hele leven.

Om terugbetaling van de Christelijke Mutualiteit te krijgen dient je psycholoog een overeenkomst te hebben met de Christelijke Mutualiteit, ik heb deze overeenkomst niet, bovendien moet je een doorverwijzing kunnen voorleggen en je moet behandeld worden voor psychische en psychiatrische stoornissen. Een therapie bij mij geeft dus GEEN recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en samen met de doorverwijzing binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over de Christelijke Mutualiteit, klik hier.

De VoorZorg Antwerpen

Voor jongeren met recht op kindergeld wordt er 50% van het tarief terugbetaald met een maximum van €20 (verhoogde tegemoetkoming: €30) per sessie, dit voor maximaal 12 sessie per jaar.

Voor volwassenen wordt er 50% van het tarief terugbetaald met een maximum van €10 (verhoogde tegemoetkoming: €15) per sessie, dit voor maximaal 12 sessie per jaar.

Om terugbetaling van De VoorZorg Antwerpen te krijgen dient de begeleiding te gebeuren door een psycholoog of psychotherapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging erkend door De VoorZorg Antwerpen. Een therapie bij mij geeft dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en dit binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over De VoorZorg Antwerpen, klik hier.

De VoorZorg Limburg

Voor jongeren met recht op kindergeld wordt er 50% van het tarief terugbetaald met een maximum van €20 (verhoogde tegemoetkoming: €30) per sessie, dit voor maximaal 12 sessie per jaar.

Voor volwassenen wordt er 50% van het tarief terugbetaald met een maximum van €10 (verhoogde tegemoetkoming: €15) per sessie, dit voor maximaal 12 sessie per jaar.

Om terugbetaling van De VoorZorg Limburg te krijgen dient de begeleiding te gebeuren door een psycholoog of psychotherapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging erkend door De VoorZorg Limburg. Een therapie bij mij geeft dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en dit binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over De VoorZorg Limburg, klik hier.

Hulpkas voor ziekte en invaliditeitsuitkering

Geen terugbetaling voorzien

Voor meer info over de Hulpkas voor ziekte en invaliditeitsuitkering, klik hier.

Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail of RailCare

Voor jongeren tot en met 25 jaar met recht op kinderbijslag wordt er 75% (verhoogde tegemoetkoming: 90%) van het tarief terugbetaald met een maximum van €15 (verhoogde tegemoetkoming: €18) per sessie. Het aantal sessies is onbeperkt in aantal maar wel in tijd. Je geniet van een terugbetaling gedurende twee jaar.

Voor volwassenen wordt er €10 per sessie terugbetaald met een maximum van 6 sessies per kalenderjaar.

Om terugbetaling te verkrijgen dient de behandeling te gebeuren door een erkend psycholoog en op doorverwijzing van een arts. Indien je een doorverwijzing hebt, geeft een therapie bij mij dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het voorschrift van de arts en het betalingsbewijs van de psycholoog aan de mutualiteit te bezorgen.

Voor meer info over de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail of RailCare, klik hier.

Mutualia

Voor jongeren en volwassen geldt er jaarlijks een terugbetaling van €20 voor een psychologische controle en van €10 voor 6 psychologische opvolgingen per jaar.

Om terugbetaling te verkrijgen dient de behandeling te gebeuren door een psycholoog en op medisch voorschrift.

Voor meer info over Mutualia, klik hier.

Liberale Mutualiteit

Voor jongeren met recht op kindergeld wordt er €20 per sessie terugbetaald, daarnaast kan ook 60% van de kostprijs van een mindfulnesscursus terugbetaald worden. Er is wel een maximum van €120 per jaar.

Voor volwassenen wordt er €10 per sessie terugbetaald, daarnaast kan ook 60% van de kostprijs van een mindfulnesscursus terugbetaald worden. Er is wel een maximum van €60 per jaar.

Om terugbetaling van de Liberale Mutualiteit te krijgen dient je psycholoog geregistreerd te zijn bij de psychologencommissie (een psychotherapeut moet erkend zijn door de Liberale Mutualiteit) en de begeleiding moet gebeuren na doorverwijzing van een arts.  Indien je een doorverwijzing hebt, geeft een therapie bij mij dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en dit binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over de Liberale Mutualiteit, klik hier.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Voor jongeren tot en met 18 jaar wordt er per sessie €10 terugbetaald, dit voor maximaal 10 sessies per jaar.

Voor volwassenen vanaf 19 jaar wordt er per sessie €10 terugbetaald, dit voor maximaal 5 sessies per jaar.

Om terugbetaling van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen te krijgen dient de begeleiding te gebeuren dor een orthopedagoog of een psycholoog die lid is van de psychologencommissie. Een therapie bij mij geeft dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en dit binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, klik hier.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Voor jongeren tot en met 18 jaar is er een terugbetaling van €10 per sessie voor zien, dit voor maximaal 10 sessies per kalenderjaar.

Voor volwassenen is er geen terugbetaling voorzien.

De behandeling moet gebeuren door een arts, psycholoog of psychotherapeut met ECP certificaat. Een therapie bij mij geeft dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en dit samen met een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over het Onafhankelijk Ziekenfonds, klik hier.

Partena Ziekenfonds

Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met recht op kinderbijslag wordt er een terugbetaling van €20 per sessie voor maximaal 6 sessies per jaar voorzien

Voor personen met een chronische aandoening is er een terugbetaling van €20 per sessie voor een maximum van 12 sessies per jaar.

Voor volwassenen zonder chronische aandoening is er geen terugbetaling voorzien.

De behandeling dient te gebeuren door een psycholoog of psychotherapeut in België of één van de buurlanden van België. Een therapie bij mij geeft dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en dit (eventueel samen met een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum) binnenbrengen bij je mutualiteit. In geval van behandeling in het kader van een chronische aandoening dien je ook een medisch attest toe te voegen.

Voor meer info over het Partena Ziekenfonds, klik hier.

Socialistische mutualiteit van Brabant

Er is een terugbetaling voor iedereen van €20 per sessie voor maximaal 8 sessies.

Om terugbetaling te krijgen moet de psycholoog erkend zijn door de psychologencommissie. Een therapie bij mij geeft dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog en dit of een originele kwijting binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over de Socialistische Mutualiteit van Brabant, klik hier.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Voor jongeren tot en met 18 jaar wordt er per sessie 10€ terugbetaald, dit voor maximaal 10 sessies per jaar.

Voor volwassenen vanaf 19 jaar wordt er per sessie 10€ terugbetaald, dit voor maximaal 5 sessies per jaar.

Om terugbetaling van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds te krijgen dient de begeleiding te gebeuren dor een psycholoog of orthopedagoog. Deze moet bovendien aangesloten zijn bij de psychologencommissie en over een visum van FOD volksgezondheid beschikken. Een therapie bij mij geeft dus recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit.

Om terugbetaling te verkrijgen moet je het aanvraagformulier van je mutualiteit laten invullen door de psycholoog of de psycholoog een attest laten maken en dit binnenbrengen bij je mutualiteit.

Voor meer info over het Vlaams en Neutraal ziekenfonds, klik hier.