Over mij

Studies

In 2016 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel (erkenningsnummer psychologencommissie: 932123439; visum FOD Volksgezondheid: 263956). Ik koos voor het profiel levenslooppsychologie, wat zich toespitst op de psychologie vanaf de geboorte tot het overlijden. Daarnaast nam ik ook enkele vakken op met betrekking tot de neurologische aspecten van psychologie.

Momenteel ben ik bezig met de vierjarige therapieopleiding tot oplossingsgericht cognitief en systemisch therapeut aan het Korzybski Instituut. Het idee dat de mogelijkheden tot verandering al in de persoon aanwezig zijn is één van de centrale uitgangspunten van de oplossingsgerichte therapie. Dit gedachtegoed sluit aan bij mijn manier van denken.

Om op de hoogte te blijven van de laatste evoluties met betrekking tot het beroep van psycholoog ben ik lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Carrière

Na mijn studie kreeg ik de kans om als wetenschappelijk medewerker aan de slag te gaan op de Vrije Universiteit Brussel. Ik werkte daar gedurende een klein jaar aan de ontwikkeling en (beginnende) implementatie van een praktijkgerichte en wetenschappelijk onderbouwde methodiek voor gezinsbegeleiding (met als finaliteit een gezinshereniging) in het kader van perspectiefzoekende pleegzorg.

Na afloop van dit project in juli 2017 heb ik – eveneens aan de Vrije Universiteit Brussel – tot het najaar van 2019 gewerkt aan een onderzoek naar de samenhang tussen persoonlijkheid bij ouderen, hun neuropsychologisch functioneren en hun emotieregulatie. Daarnaast gaf ik lessen (werkcolleges van Persoonlijkheidspsychologie II en lessen van Capita Selecta in de Persoonlijkheidspsychologie) en begeleidde ik studenten bij taken in het kader van deze vakken en bij het schrijven van hun masterproef.

Hoewel mijn job aan de Vrije Universiteit Brussel mij dagelijks een uitdagende en leerrijke ervaring bood, bleef het toch kriebelen om in de klinische praktijk aan het werk te gaan. Daarom besloot ik begin 2019 om – naast mijn job aan de VUB – als zelfstandig psycholoog aan de slag te gaan in Groepspraktijk De Vlinder in Lochristi. In het najaar van 2019 stapte ik volledig over naar het klinisch werkveld. Naast mijn werk als zelfstandige ben ik toen voor woonzorgcentrum Het Prieelshof te Oordegem en – na een kort intermezzo bij Medisch Centrum Hogeweg in Erembodegem – De HoofdZorg in Asse gaan werken. Uiteindelijk maakte ik in 2021 de keuze om mijn job in Het Prieelshof op te geven en enkel nog in de twee praktijken aan de slag te blijven. Naast de therapie die ik aanbied in de praktijken, is er ook een aanbod van online en telefonische therapie.