The Black Dog, een metafoor voor depressie.

Black Dog

“I learned not to be afraid of The Black Dog and I taught him a few new tricks of my own.”

Winston Churchill schreef – naar aanleiding van het verhaal van een vrouw die voor haar depressie hulp gekregen had van een dokter – ooit het volgende: “I think this man might be useful to me – if my black dog returns. He seems quite away from me now – it is such a relief. All the colours come back into the picture.”

The Black Dog als beeldspraak voor depressie(ve klachten) is populair geworden door de uitspraak van Winston Churchill maar werd ook voordien al gebruikt om depressie te omschrijven. Hoewel in vraag gesteld wordt of Churchill leed aan klinische depressies of eerder last had van sombere periodes, is zijn beschrijving van het wegblijven van The Black Dog treffend: het is een opluchting, alle kleuren komen terug in beeld.

Op internet is bovenstaand filmpje van de World Health Organization te vinden waarin een man aan de hand van The Black Dog uitlegt hoe hij zich voelt. Hij vertelt onder andere volgende dingen:

“Whenever The Black Dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down.”

“When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through The Black Dog.”

“Doing anything or going anywhere with The Black Dog required superhuman strength.”

“My biggest fear was being found out, I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of The Black Dog I was constantly worried that I would be found out, so I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting.”

Herkenbaar? De man in het filmpje zegt ook het volgende:

“Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The Black Dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully this was the time that is sought professional help, this was the first step towards recovery and a major turning point in my life.”

“I learned not to be afraid of The Black Dog and I taught him a few new tricks of my own.”

“The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to right people, The Black Dog days can and will pass.”

“I wouldn’t say that I am grateful for The Black Dog but he has been an incredible teacher, he forced me to reevaluate and simplify my life, I learned that rather than running away from my problems it’s better to embrace them.”

“The Black Dog may always be part of my life but he’ll never be the beast that he once was, we have an understanding.”

Misschien zijn die laatste citaten voor jou nog niet (volledig) herkenbaar maar dat kunnen ze wel worden. Ook jij kan door professionele hulp te zoeken je leven terugnemen van jouw Black Dog. Je kan leren van je ervaringen met jouw Black Dog en samen kunnen we op zoek gaan naar net die trucjes die jou helpen om tot een goede verstandhouding te komen met jouw Black Dog. Misschien blijft hij deel van je leven maar je zal er niet meer door verpletterd worden, hij zal er niet meer in slagen al je dagen kleurloos te maken, je zal terug kunnen genieten van dingen waar je vroeger ook van genoot, …

Wil jij je leven – en meer nog de leiband van jouw Black Dog – ook graag weer zelf in handen nemen? Maak dan een afspraak met mij, een eerste stap naar je herstel is het sowieso. Wie weet zie je het achteraf ook wel als een keerpunt in je leven.