Verdubbeling terugbetaling aantal sessies bij psychotherapeut door Christelijke Mutualiteit

Terugbetaling CM

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychotherapeut?

Vanaf 20 januari 2020 zal de Christelijke Mutualiteit dubbel zoveel therapiesessies per lid terugbetalen, namelijk 24 in plaats van 12 over de gehele levensloop, dat meldden ze in een persbericht:

“Sinds 2014 betaalt CM voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen een deel van het honorarium voor psychotherapie terug. Vandaag gaat het om twaalf tegemoetkomingen per CM-lid. Maakten in 2014 nog 9.800 leden gebruik van het voordeel, dan is dat in 2018 al gestegen naar 14.300. De toename is nog meer uitgesproken bij jonge kinderen, tussen 0 en 9 jaar.

Vorig jaar breidde CM de tegemoetkoming uit naar alle leden. Ook bij volwassenen was de vraag meteen groot. Bijna 28.000 CM-leden kregen in 2018 minstens één sessie terugbetaald. ‘De grote vraag hoeft niet te verwonderen’, reageert Bart De Ruysscher. ‘Bijna een op de vier Belgen krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen. Maar de drempel naar hulpverlening is nog altijd groot. Mensen durven niet met hun problemen naar buiten komen, ze vinden de juiste hulpverlener niet of ze hebben problemen met de kostprijs. Met het CM-aanbod willen we die barrières wegnemen. We werken daarvoor samen met een netwerk van psychotherapeuten.’

Dat steeds meer leden een tegemoetkoming aanvragen, is voor CM een bewijs dat ze in haar opzet slaagt. Mentale gezondheid is dan ook een van de speerpunten waar CM als gezondheidsfonds wil op inzetten. Omdat het positieve effect op de gezondheid zo groot is, breidt CM haar aanbod rond psychotherapie vanaf 1 januari 2020 verder uit. Voortaan zullen leden dubbel zoveel sessies terugbetaald krijgen, 24 in plaats van 12. Bart De Ruysscher : ‘Wij  hopen op die manier de stap naar professionele hulpverlening nog kleiner te maken. Niemand mag met zijn problemen blijven zitten.’

VVKP, de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, is alvast opgetogen met het initiatief. ‘CM maakt een duidelijke keuze om te investeren in psychologische interventies’, zegt gedelegeerd bestuurder Koen Lowet, zelf ook psycholoog. ‘Dat is een slimme keuze want het is een investering die zichzelf zal terugbetalen. Dit initiatief biedt hoop en toont de weg die we moeten bewandelen in onze gezondheidszorg.’”

Dit is goed nieuws maar – zoals de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen op haar website ook opmerkt –  jammer genoeg blijft de terugbetaling door de Christelijke Mutualiteit beperkt tot sessies bij psychotherapeuten. Dit in tegenstelling tot de andere mutualiteiten die een terugbetaling van therapiesessies voorzien. Wat betekent dat nu juist? Is een psycholoog niet hetzelfde als een psychotherapeut? Neen, hieronder een korte toelichting .

Een psycholoog heeft een universitair masterdiploma, hiervoor dien je een vijfjarige opleiding te volgen. Na het volgen van deze opleiding heb je een ruime theoretische kennis over de menselijke psychologie alsook therapeutische vaardigheden verworven.

Een psychotherapeut daarentegen volgt een opleiding die zich toespitst op gesprekstechnieken en interventies. Kennis over ziektebeelden, psychologisch functioneren, neuropsychologie, … komen hier weinig tot niet aan bod. Er is niet altijd een vooropleiding op bachelor- of masterniveau vereist om een dergelijke opleiding te volgen.

Een psychotherapeut mag nooit de titel van psycholoog gebruiken, die titel is namelijk beschermd door de psychologencommissie die elke psycholoog een erkenningsnummer toekent. Een psycholoog kan bijkomend – om zijn of haar vaardigheden te vergroten – wel een psychotherapieopleiding volgen en mag zich dan psycholoog én psychotherapeut noemen. Zelf ben ik momenteel bezig met de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapieopleiding om mijn vaardigheden verder te verruimen en – niet onbelangrijk – om op termijn terugbetaling voor al mijn cliënten te kunnen garanderen.